6 Eylül 2012 Perşembe

MySQL Notlarım

Aralıklı zamanlarda kullanmak zorunda kaldığım ve sonra tekrar unutup bir daha araştırdığım MySQL fonksiyonlarını hem paylaşmak hem de not almak adına yayınlama gereği hissettim.

MySQL Fonksiyonları


UNIX_TIMESTAMP(): Belirtilen tarihi (13 Ağustos 2012 - 12:00:00) microtime'a çevirir.
UNIX_TIMESTAMP('2012-09-13 12:00:00');

FROM_UNIXTIME(): Belirtilen microtime'ı tarih saat:dakika:saniye formatına çevirir.
FROM_UNIXTIME('1347526800');


DATE_ADD(): Belirtilen tarihe 31 gün eklendikten sonraki tarihi dönderir.
DATE_ADD('2012-09-13', INTERVAL 31 DAY);

DATE_SUB(): Belirtilen tarihten 31 gün çıktıktan sonraki tarihi dönderir. DATE_ADD ile aynı kullanım şekline sahiptir.
DATE_SUB('2012-09-13', INTERVAL 31 DAY);

CONCAT(): Alanın başına ekleme yapmak için kullanılır.
UPDATE tablo SET telefon = CONCAT('0', telefon);

TABLONUN KOPYALANMASI (YEDEKLENMESI): tablo isimli tablonuzun birebir aynısını oluşturur ve sonrasında ise verilerin kopyasını oluşturulan yeni tabloya aktarır.
CREATE TABLE yedek_tablo LIKE tablo; INSERT yedek_tablo SELECT * FROM tablo;

Kayıt Yoksa Ekle (insert if not exist): En az 1 alan tekil (unique) olmalıdır ve tablo oluşturulurken bu belirtilmelidir. Sonrasında aşağıdaki basit sql cümlesi örneğinden hareketle sorgularınızı çalıştırabilirsiniz:
INSERT IGNORE INTO tablo VALUES(alan1,alan2);

MySQL REGEX Kullanımı: Aşağıdaki örnekte A-Z, a-z ve 0-9 arası karakterler içere alan seçilmiştir.
SELECT * FROM table WHERE column REGEXP '^[A-Za-z0-9]+$'

0 yorum:

Yorum Gönder