15 Nisan 2013 Pazartesi

FreeBSD'ye Apache, MySQL, Php ve PhpMyAdmin kurulması

Yakından Eğitim projemiz olan VirtLabNet kapsamın da FreeBSD kurulumu yapıp üzerine EzJail kuracağız. Bu işlemler öncesinde bize sürekli ihtiyaç duyacağımız Apache ve bileşenlerini kurmakta fayda var. Ayrı bir makale halinde almak istememin sebebi EzJail kurulumu ile birleştiğinde çok uzun bir yazı haline dönüşmesi. İhtiyaç duyanlar için ayrıca yazarak uzun bir makale okuma zahmetinden de kurtarmak istedim. Aynı zamanda sadece Apache ve bileşenlerini kurmak isteyenler için de bir kaynak olması açısından iyi olacaktır.

Yazılım FreeBSD 9.1 ile kurulum yapılarak hazırlanmıştır. Önceki versiyonlarda da yöntem aynı fakat versiyonlar farklılık gösterebilmektedir.
 

FreeBSD Portlarının Yüklenmesi/Güncellenmesi


Öncelikle BSD portlarımızı yükleyelim.
portsnap fetch
portsnap extract

Kurulum sırasında yüklendi ise güncelleyelim
portsnap fetch update

 

Apache Kurulumu


Öncelikle Apache kurulumunu yapıyoruz. Kurulum sırasında aksi belirtilmedikçe varsayılan seçeneklerle yapılabilir. Biraz uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Uzun sürecek diye başından ayrılmayın çünkü ara ara sizlere sorular soracak ve yanıtları için bekleyecek.
$ cd /usr/ports/www/apache22 && make install clean

Apache kurulumu bitti. Şimdi web sunucumuzu başlatabiliriz.
$ /usr/local/etc/rc.d/apache22 start

Apache'nin FreeBSD yeniden başladığında otomatik olarak başlamasını istiyorsanız rc.conf dosyasına aşağıdaki işlemi uygulayarak parametreyi ekletmelisiniz.
$ echo 'apache22_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

 

MySQL Kurulumu


MySQL kurulumu da Apache kurulumu gibi uzun sürüyor malesef ve kurulum sırasında daha çok soru soruyor, derleme (make) işlemleri malesef vakit çalmak için birebir.
$ cd /usr/ports/databases/mysql55-server && make install clean

MySQL'in başlatılması
$ /usr/local/etc/rc.d/mysql-server start

MySQL'in FreeBSD yeniden başladığında Apache gibi yeniden otomatik başlatılması için aşağıdaki komutu uygulayarak rc.conf içerisine gerekli parametreyi atıyoruz.
$ echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

MySQL root şifresinin belirlenmesi. Şifrenizi unutmamalısınız, sürekli ihtiyaç duyacaksınız.
$ /usr/local/bin/mysqladmin -u root password 'şifreniz'

 

PHP Kurulması


PHP kurulumu öncesi ayarların yapılması (make config) ve kurulması (make install clean).
ÖNEMLİ: "Build Apache Module" seçilmelidir (boşluk veya enter tuşu ile seçebilirsiniz).
$ cd /usr/ports/lang/php5 && make config && make install clean

PHP eklentilerinin belirlenmesi ve kurulması. Bu işlem de kurulan sürümle aynı olmalıdır (php53). Kurduğunuz sırada ihtiyaç duyduğunuz PHP sürümünü kurabilirsiniz.
Kurulum öncesi eklentilerden MySQL ve MySQLi mutlaka seçmelisiniz. Ayrıca ihtiyaç duyabileceğiniz diğer eklentileri de seçmenizi öneririm.
$ cd /usr/ports/lang/php5-extensions/ && make config && make install clean

 

PhpMyAdmin Kurulumu


MySQL ve MySQLi eklentileri seçilmelidir.
cd /usr/ports/databases/phpmyadmin/ && make config && make install clean

 

Genel Ayarlar


Öncelikle geliştirici olarak php.ini kopyalayalım.
cp /usr/local/etc/php.ini-development /usr/local/etc/php.ini

Şimdi httpd.conf düzenlememiz gerekiyor
$ ee /usr/local/etc/apache22/httpd.conf

Burada aşağıdaki satırı bulup
DirectoryIndex index.html

Şu şekilde değiştiriyoruz (ekliyoruz):
DirectoryIndex index.html index.htm index.php

PHP tipini ve PhpMyAdmin için Alias oluşturulması için de httpd.conf'un sonuna aşağıdaki gibi ekliyoruz
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Alias /phpmyadmin "/usr/local/www/phpMyAdmin"

<Directory "/usr/local/www/phpMyAdmin">
Options None
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all

Şimdi Apache yeniden başlatalım
$ /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart

Kısa Notlar:

Eğer olaki PHP kurulumu sırasında Build Apache Module seçmediyseniz yapmanız gereken kısa bir işlem.
$ /usr/ports/lang/php5

$ make reinstall

 

Kaynak: http://www.iceflatline.com/2011/11/how-to-install-apache-mysql-php-and-phpmyadmin-on-freebsd/

4 yorum: