6 Temmuz 2013 Cumartesi

En Çok Kullanılan .htaccess Yöntemleri

Apache kullananların en çok ihtiyaç duyduğu .htaccess ile ilgili ihtiyaçlarım doğrultusunda birkaç araştırma sonrası aşağıda paylaştığım 21 farklı .htaccess kullanım ipucuna ulaştım. Çeviri niteliğindedir fakat mutlaka bir kenarda bulundurulmalı diye düşünüyorum. 1. Varsayılan Dizin Sayfaları
  DirectoryIndex index.html index.php index.htm

  Varsayılan dizin dosyası ile ilk çalıştırılacak dosya adını veya türünü belirleyebilirsiniz.

 2. Varsayılan Hata Sayfası
  ErrorDocument 404 errors/404.html

  Ulaşılamayan sayfalarda (404) özelleştirilmiş bir hata sayfası göstermek için kullanılabilir.

 3. Dosya ve Dizinler de Yetki Kontrolü
  # kimse bu dizini listeleyemesin!
  deny from all

  .htaccess dosyasının bulunduğu dizin ve içerisindeki dizinlere/dosyalara erişimi yasaklar.
  -
  # sadece izin verilen ip blogu veya ip
  order deny,allow
  deny from all
  allow from 192.168.0.0/24
  # this would do the same thing..
  #allow from 192.168.0

  Sadece belirtilen ip veya ip bloguna izin vermek ve diğer herkesin erişimini engellemek için kullanılabilir.
  -
  # tek kisiyi engelle
  order allow,deny
  deny from 83.222.23.219
  allow from all

  Tam tersi kullanım ile belirlediğiniz ip dışındakilere erişim hakkı verilebilir.


 4. .htaccess ile 301 Yönlendirme
  Redirect 301 /eski/sayfa.html http://siteniz.com/yeni/sayfa.html

  Sitenizdeki eski sayfaları yenilerine yönlendirebilirsiniz.
  -
  RedirectMatch 301 /blog(.*) http://siteniz.com/$1

  Yönlendirme işlemini biraz daha detaylı belirtebilirsiniz.

 5. Önbelleğe Alma Şemasını Değiştirme
  # yil

  Header set Cache-Control "public"
  Header set Expires "Thu, 15 Apr 2010 20:00:00 GMT"
  Header unset Last-Modified

  #2 saat

  Header set Cache-Control "max-age=7200, must-revalidate"


  SetOutputFilter DEFLATE
  Header set Expires "Thu, 15 Apr 2010 20:00:00 GMT"

  Statik yani değişmeyen dosya uzantılarını belirterek istemcinin bu dosyaları önbelleğe almalarını sağlayarak trafiğinizi düşürebilir ve sayfalarınızın daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte ilk kısım statik dosyalar ve 1 yil süreyle önbellekte tutulabileceği belirtildi, ikinci örnekte ise değişme olasılığı yüksek olan dosyalar için 2 saat önbellekte tutulabilir şeklinde belirtildi. Dosya uzantıları ve sürelerle oynayarak istediğiniz önbellekleme yapısını oluşturabilirsiniz. Önbellekleme için sunucu taraflı memcache vb. yazılımlar ile sonraki maddede belirttiğimiz gzip kullanılabilir.


 6. İsteklerin GZIP ile Sıkıştırılarak Gönderilmesi

  mod_gzip_on Yes
  mod_gzip_dechunk Yes
  mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
  mod_gzip_item_include mime ^text/.*
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

  Bu şekilde tüm html, txt, css, js, php ve pl dosyalarını sıkıştırarak istemcinin daha hızlı dosyayı almasını sağlar.
  -


  SetOutputFilter DEFLATE
  SetEnvIfNoCase Request_URI \
  \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
  SetEnvIfNoCase Request_URI \
  \.(?:exe|t?gz|zip|gz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary


  Eğer web sunucusu mod_deflate desteği sağlıyorsa yukarıdaki kodu kullanabilirsiniz.
  -


  php_value output_handler ob_gzhandler


  Eğer web sunucunuz mod_deflate desteği sağlamıyor ise yukarıdaki kodu kullanabilirsiniz.


 7. Tarayıcıyı https (ssl) Siteye Yönlendirmek
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} !on
  RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

  Bu şekilde sitenizin http ile yapılan girişleri https şeklinde yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz.


 8. URL'nin .htaccess ile Yeniden Düzenlenmesi
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^urun-([0-9]+)\.html$ urun.php?id=$1

  Web sitesinden urun-12.html sayfası çağrıldığında urun.php?id=12 sayfasının çalışması
  -
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^urun/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+)\.html$ urun.php?id=$2

  Web sitesinden urun/ipod-nano/12.html sayfası çağrıldığında urun.php?id=12 sayfasının çalışması
  -
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^viralpatel\.net$
  RewriteRule (.*) http://www.viralpatel.net/$1 [R=301,L]

  Web sitesinde www olmayan adresin www olan adrese yönlendirilmesi
  -
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ uye.php?kadi=$1
  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ uye.php?kadi=$1

  Web sitesinin siteniz.com/kullaniciadi veya siteniz.com/kullaniciadi/ sayfası çağrıldığında siteniz.com/uye.php?kadi=kullaniciadi


 9. Dizin Listelenmesi / Engellenmesi
  Options -Indexes

  veya
  IndexIgnore *

  ile belirtilen dizindeki dosyaların listelenmemesini sağlayabilirsiniz.
  -
  Options +Indexes

  ile dizinin listelenmesini sağlayabilirsiniz.
  -
  Options +Indexes
  IndexOptions +FancyIndexing

  Listelemeye ek olarak FancyIndexing belirtilerek listelenen dizinlerde Dosya/Dizin Adına ek olarak Son Düzenleme Tarihi, Boyutu, Açıklamasının da çıkması sağlanabilir.


 10. Yeni Dosya Türleri
  AddType application/x-endnote-connection enz
  AddType application/x-endnote-filter enf
  AddType application/x-spss-savefile sav

  Yeni dosya türlerini bu şekilde tanımlayabilirsiniz.


 11. Statik Dosyalara Direkt Erişimi Engellemek

  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(wp-login.php|wp-admin/|wp-content/plugins/|wp-includes/).* [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.askapache.com.*$ [NC]
  RewriteRule \.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|mp3|mpg|mp4|mov|wav|wmv|png|gif|swf|css|js)$ - [F,NS,L]

  Resim, video, müzik vb. dosyalara sitenize ait sayfaları kullanmadan direkt erişimi engellemek için kullanılabilir.


 12. PHP için Dosya Yükleme ve Süre Limitlerinin Düzenlenmesi
  php_value upload_max_filesize 20M
  php_value post_max_size 20M
  php_value max_execution_time 200
  php_value max_input_time 200

  PHP dosyalar da Apache'nin standart ayarlarının dışına çıkmak için yukarıdaki yöntemi kullanarak dosya yükleme boyutu, dosya post edilme boyutu, çalıştırma süresi ve giriş süresini düzenleyebilirsiniz.


 13. Dosyaların Çalıştırılmasını Engellemek
  Options -ExecCGI
  AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp .htm .shtml .sh .cgi

  Belirtilen uzantılara ait dosyaların text dosya görevi görmesini sağlayarak server tarafından çalışması engellenecektir.


 14. Varsayılan Karaktersetinin ve Dil Başlığının Değiştirilmesi
  AddDefaultCharset UTF-8
  DefaultLanguage en-US 15. Sunucu Zaman Diliminin Değiştirilmesi
  SetEnv TZ Europe/Istanbul 16. Dosyanın LDAP ile Korunması

  order deny,allow
  deny from all
  AuthType Basic
  AuthName "ODTU Kullanici Girisi"
  AuthLDAP on
  AuthLDAPServer ldap://ogrenciler.metu.edu.tr/
  AuthLDAPBase "ou=Student, o=Ortadogu Teknik Universitesi, c=au"
  require valid-user
  satisfy any

  Belirtilen dosyaya erişimin LDAP doğrulama yöntemi ile korunmasını sağlar.


 17. Özelleştirilmiş Başlık (Header) Bilgisi Gönderme
  Header set P3P "policyref=\"http://www.askapache.com/w3c/p3p.xml\""
  Header set X-Pingback "http://www.askapache.com/xmlrpc.php"
  Header set Content-Language "en-US"
  Header set Vary "Accept-Encoding" 18. User-Agent ile Gelen Belirli İstekleri Engelleme
  SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(craftbot|download|extract|stripper|sucker|ninja|clshttp|webspider|leacher|collector|grabber|webpictures) HTTP_SAFE_BADBOT
  SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(libwww-perl|aesop_com_spiderman) HTTP_SAFE_BADBOT
  Deny from env=HTTP_SAFE_BADBOT


0 yorum:

Yorum Gönder