4 Mart 2013 Pazartesi

FreeBSD Notlarım

Genel FreeBSD notlarım, yeri geldikçe çok kullanılan komutlar, dosya yapıları gibi bilgiler ekleyerek güncelleyeceğim.

Dosya aramak:
find / -name dosya_adi


Büyük dosyaları aramak:
find /var -size +500k -print


Dosyalar içerisinde text aramak:
find /some/dir -name '*.txt' -exec grep -li 'ArananKelimeler' {} \;

0 yorum:

Yorum Gönder